Regulamin turnieju

Regulamin turnieju PŁ Masters Counter-Strike: Global Offensive

 1. Postanowienia ogólne
  1. Przystąpienie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin został ogłoszony i jest dostępny na stronie internetowej plm.samorzad.p.lodz.pl/regulamin
  2. Poniższy Regulamin Turnieju PŁ Masters (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek turnieju Counter-Strike: Global Offensive (w skrócie CS:GO).
  3. Organizatorami turnieju są: Rada Samorządu Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz Rada Samorządu Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej zwani dalej Organizatorami.
  4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie na każdym etapie turnieju.
  5. Uczestnicy przystępując do turnieju zgadzają się na publikację meczu/wycinków poprzez stream i inne media społecznościowe.
  6. Osoby posiadające VAC Bana na koncie Steam nie mogą uczestniczyć w turnieju.
  7. Drużyna składa się z 5 zawodników, plus ewentualnego zawodnika rezerwowego.
  8. W trakcie trwania turnieju przynajmniej 3 zawodników z drużyny musi posiadać aktualny status studenta.
  9. Udział w turnieju jest bezpłatny
  10. W Turnieju mogą wziąć udział maksymalnie 64 drużyny.
 2. Rejestracja drużyn
  1. Rejestracja drużyn zaczyna się 27.01.2020 i trwa do 16.02.2020 lub do wyczerpania miejsc. Odbywa się ona poprzez link znajdujący się na stronie turnieju plm.samorzad.p.lodz.pl
  2. Nicki graczy oraz nazwy drużyn nie mogą być obraźliwe, niestosowne, ani nacechowane negatywnie (drużyny nie stosujące się do tego punktu będą banowane).
  3. W trakcie turnieju skład drużyny, nazwa drużyny oraz nicki graczy nie mogą być zmieniane.
 3. Zasady fair play
  1. Gracze są zobowiązani do traktowania swoich przeciwników z szacunkiem i poszanowaniem ludzkiej godności. Konsekwencje złego zachowania mogą zostać wyciągnięte przez Organizatora.
  2. Niesportowe zachowanie w postaci wulgaryzmów czy prowokowania, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia, negatywne wypowiedzi dotyczące organizatora oraz współorganizatorów będą skutkowały wykluczeniem przez Organizatora.
  3. Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.
  4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszukiwania podczas gry, drużyna może zostać usunięta z turnieju.
  5. W turnieju zabrania się:
   • Grania na nielegalnych lub cudzych kontach STEAM
   • Używania wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę podczas gry
   • Stosowania jakichkolwiek programów czy modyfikacji zmieniających oryginalną wersję gry
   • Celowego poddawania meczu przeciwnikowi
 4. Struktura i zasady turnieju online
  1. Turniej przebiega w systemie pucharowym, drabinka pojedynczej eliminacji.
  2. Faza online odbywa się w 4 tygodniach:
   • 17.02 - 23.02
   • 24.02 - 01.03
   • 02.03 - 08.03
   • 09.03 - 15.03
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstawienia drużyn w drabince.
  4. Pula map: DUST 2, MIRAGE, INFERNO, OVERPASS, NUKE, VERTIGO, TRAIN
  5. Obowiązuje system BO1 MR15.
  6. W przypadku remisu rozgrywana jest dogrywka MR 10k.
  7. Wybór mapy następuje poprzez naprzemienne banowanie map przez kapitanów aż do wyłonienia jednej mapy. Pierwszeństwo banowania przysługuje drużynie o mniejszym numerze w tabeli wyników, dostępnej na stronie turnieju.
  8. Na początku meczu prosi się obie strony o sprawdzenie konfiguracji serwera, rozpoczęcie meczu jest równoznaczne z akceptacją tych ustawień.
  9. W trakcie meczu każdej z drużyn przysługuje jedna 3 minutowa pauza, która może się odbyć tylko i wyłącznie podczas wyznaczonego czasu przed rundą lub tuż po jej zakończeniu. Przekroczenie tego czasu skutkuje dyskwalifikacją.
  10. Każdy gracz zobowiązany jest do nagrania dema z rozgrywki. Jak nagrać demo: Wchodzimy w konsole (~) wpisujemy record nazwa_dema, wyskakuje informacja o rozpoczęciu nagrywania dema. Aby zakończyć nagrywanie wchodzimy w konsole (~) i wpisujemy stop, wyskakuje nam informacja o zakończeniu nagrywania dema. Lokalizacja dema: Steam/SteamApps/common/Counter-Strike-Global-Offensive/csgo/nazwa_dema.dem. Podczas gry każdy z graczy ma obowiązek sprawdzić czy demo nagrywa się poprawnie.
  11. Kapitan ma możliwość zażądania o przesłanie dema przez JEDNEGO ze swoich przeciwników tylko od razu po zakończeniu swojego meczu i tylko gdy podejrzewa przeciwnika o oszustwo. Poproszony zawodnik ma 30 minut na dostarczenie dema. W przeciwnym wypadku następuje dyskwalifikacja owej drużyny.
  12. Kapitanowie obu drużyn powinni wrzucić screen z wynikiem oraz statusem meczu na kanale komunikacyjnym do 30 minut od zakończenia meczu. Jak wyświetlić status meczu: Otwieramy konsole za pomocą (~) wpisujemy status
  13. Przegrana drużyna odpada z turnieju.
 5. Finał Turnieju będzie rozgrywany dnia 21 marca 2020 w Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej ul. Wólczańska 217/223 Łódź, w godzinach 9:00 – 18:00.
  1. System rozgrywek finałowych to: B03.
  2. Stanowczo zabrania się użytkownikom w trakcie trwania Finału turnieju bez wiedzy organizatorów instalowania samowolnie na komputerze jakiegokolwiek oprogramowania.
  3. Uczestnicy zobowiązani są do przyniesienia własnych urządzeń takich jak: myszka, klawiatura, słuchawki, podkładka (organizator nie ma obowiązku ich zapewnienia).
  4. Brak stawienia się drużyny do godziny 9:15 w dniu 21 marca 2020 spowoduje wykluczeniem drużyny z turnieju.
  5. Organizator zastrzega sobie możliwość zastąpienia nieobecnych drużyn.
  6. Przed wpięciem jakiegokolwiek nośnika danych np. pendrive trzeba o tym poinformować organizatora turnieju. Nie poinformowanie organizatora o wgrywaniu danych z nośnika może być równoznaczne z dyskwalifikacją.
  7. W trakcie przebywania na terenie budynku Centrum Technologii Informatycznych należy postępować zgodnie z regulaminem pracowni komputerowych.
  8. Uczestnicy zgadzają się na publikację powtórek oraz stream na żywo z meczy. Stream i materiały będą publikowane w Internecie na stronach powiązanych z Organizatorem.
  9. Uczestnicy zgadzają się na robienie zdjęć i wideo podczas finału.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji legitymacji studenckiej uczestników.
  11. Organizator zapewnia uczestnikom wyżywienie podczas trwania finału.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Podczas trwania turnieju obowiązują wszystkie zasady zawarte w Regulaminie turnieju.
  2. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
  3. Uczestnicy biorą udział w turnieju dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Organizatorzy nie ponoszą winy za szkody osobowe, rzeczowe, majątkowe przed, podczas trwania turnieju.
  4. W przypadku sporów pomiędzy graczami stroną rozstrzygającą jest Organizator Turnieju.
  5. Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinii kapitanów zespołów.

Organizator przewidział nagrody dla finalistów turnieju o łącznej wartości 5000 zł.